10 вариантов настройки

古琴正调的调音方法 Варианты настройки звучания струн цитры цинь:

1. C D F G A c d«Zhèng diáo» 正調 «Чжэн дяо»

До – Ре – Фа – Соль – Ля – до – ре

2. C D F G B♭ c d«Ruíbīn diáo» 蕤賓調 «Жуйбинь дяо»

До – Ре – Фа – Соль – Си♭ – до – ре

3. C D E G A c d«Mànjué diáo» 慢角調 «Маньцзюэ дяо»

До – Ре – Ми – Соль – Ля – до – ре

4. C E♭ F G B♭ c e♭«Qīngshāng diáo» 清商調 «Циншан дяо»

До – Ми♭ – Фа – Соль – Си♭ – до – ми♭

5. B D E G A b d«Màngōng diáo» 慢宫調 «Маньгун дяо»

Си – Ре – Ми – Соль – Ля – си – ре

6. C C F G A c d«Mànshāng diáo» 慢商調 «Маньшан дяо»

До – До – Фа – Соль – Ля – до – ре

7. B♭ D F G B♭ c d«Huángzhōng diáo» 黄鐘調 «Хуанчжун дяо»

Си♭ – Ре – Фа – Соль – Си♭ – до – ре

8. C E♭ F G B♭ c d«Qīliáng diáo» 凄凉調 «Цилян дяо»

До – Ми♭ – Фа – Соль – Си♭ – до – ре

9. C D E F♯ A b d«Cèshāng diáo» 側商調 «Цэшан дяо»

До – Ре – Ми – Фа♯ – Ля – си – ре

10. C D E G A b d«Wúméi diáo» 无媒調 «Умэй дяо»

До – Ре – Ми – Соль – Ля – cи – ре