«И Вансунь» 憶王孫 «Вспоминаю молодого князя»

«Yì Wángsūn» 《憶王孫》 «Вспоминаю молодого князя»

《憶王孫 • 春詞》 (李重元)

萋萋芳草憶王孫,
柳外楼高空断魂。
杜宇声声不忍聞,
欲黄昏,雨打梨花深閉門。
雨打梨花深閉門。

«Yì Wángsūn • Chūn cí» (Lǐ Chóngyuán)

Qīqī fāngcǎo yì wángsūn,
liǔ wài lóu gāokōng duànhún.
Dùyǔ shēng shēng bù rěn wén,
yù huánghūn, yǔ dá lí huā shēn bìmén.
Yǔ dá lí huā shēn bìmén.

«Вспоминаю молодого князя • Весенние слова» (Ли Чунъюань) (династия Сун)